Кандидатстване за стипендии

Кандидатстване за стипендии

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Сроковете за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година са:

Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. Успехът на студентите за предходните два семестъра, не трябва да е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента /най-малко 4,00/. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

Условия и необходими документи за кандидатстване за стипендия.