Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Ръководство за студенти в дистанционна форма на обучение в ИУ-Варна 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Избор зa факултативни (незадължителни) дисциплини за студенти от ОКС "бакалавър"

  от Администратор eLearn -

  За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение

  В периода от 28.03.2022 до 04.04.2022 г. (включително) може да направите избор за факултативно изучаване на дисциплини включени в учебния план, по който се обучавате. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна. Факултативните дисциплини се изучават през семестъра, за който са избрани при сформиране на група и завършват с оформяне на текуща оценка.

  Група по факултативна дисциплина за чужд език се сформира, ако са я избрали най-малко 20 студенти.

  Изучаването на факултативна дисциплина може да изберете, като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".


  Етикети:

  Присъствени практически/семинарни/лабораторни занятия и неприсъствени електронно базирани лекции от 1.04.2022 г. за студентите в Икономически университет – Варна

  от Администратор eLearn -

  Със заповед на Ректора на Икономически университет – Варна № РД14-35/18.03.2022 г. за срока от 01.04.2022 г. до края на летния семестър на учебната 2021/2022 г. се преминава към присъствено провеждане на всички практически/семинарни/лабораторни занятия със студентите от всички образователно-квалификационни степени (ОКС) съгласно публикуваното учебно разписание и утвърдения график на учебния процес.

  За срока от 01.04.2022 г. до края на летния семестър на учебната 2021/2022 г. лекциите за всички образователно-квалификационни степени се провеждат под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес съгласно публикуваното учебно разписание и утвърдения график на учебния процес.

  Провеждането на редовните седмични консултации се извършва присъствено, като при необходимост могат еднократно да бъдат променени обявените ден и час. В профила на преподавателя задължително се публикува и линк за видеоконферентна връзка. Провеждането на всички изпити в Икономически университет – Варна се извършва присъствено.

  Възстановява се присъственото провеждане на заседанията на колективните органи в ИУ – Варна, както и на масовите научни мероприятия (конференции, симпозиуми, преглед на студентската научна дейност и др.).

  Възстановява се присъственото провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, симпозиуми, обучения, конкурси и други групови мероприятия с такъв характер. Всички дейности трябва да се извършват при спазване на следните противоепидемични мерки: редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, хигиена на ръцете и носене на защитни маски за лице, покриващи носа и устата.


  Изборни дисциплини

  от Администратор eLearn -

  От 09.03. до 21.03.2022 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2022/2023 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

  Изборът се прави като влезете в своя профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване. Учебни програми по изборните дисциплини може да намерите на сайта на университета в меню Учебен план в страницата на вашата специалност.


  По-стари теми...