Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Промени в семестриалното оценяване

  от Администратор eLearn -

  Уважаеми колеги,
  Въведени са промени в семестриалното оценяване за учебната 2021/2022г., които са следните:
  1️⃣. Текущият (семестриален) контрол в редовна форма на обучение е с максимален брой точки до 50т. – чл. 13, ал. 2 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна
  2️⃣. При оформяне на оценката по дисциплините (в т.ч. текуща оценка – при дисциплини без изпит), общата сума на всички получени точки се приравнява към шестобалната система както следва:
  - чл. 6, ал. 4 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна
  1. от 86 до 100 точки – Отличен 6,00;
  2. от 71 до 85 точки – Много добър 5,00;
  3. от 56 до 70 точки – Добър 4,00;
  4. от 41 до 55 точки – Среден 3,00;
  5. до 40 точки – Слаб 2,00.
  3️⃣. Независимо от общата сума на точките от семестриалното и сесийното оценяване, скалата в предната точка се прилага при условие, че студентът е получил минимум 10 точки на изпита. – чл. 6, ал. 5 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна
  ✅Допълнителна информация може да намерите в Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна ( в сила от учебната 2021/2022г.)
  ⬇️

  Тържествено откриване на учебната 2021/2022 г. и обучение за работа с платформата eLearn (за първокурсници в дистанционна форма на обучение)

  от Администратор eLearn -

  Уважаеми колеги,

  На 20.09.2021 г. (понеделник) ще се проведе тържествено откриване на учебната 2021/2022 г. за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата eLearn по следния график:


  *В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки.

  Поправителна изпитна сесия за летен семестър

  от Администратор eLearn -

  Поправителната изпитна сесия за летен семестър ще се проведе дистанционно на датите 28 и 29 юни 2021 г. Графика за поправителната сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" - 5 курс СПН и ДНДО, може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.

  По-стари теми...