Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Декларации за здравно осигуряване на студенти

  by Администратор eLearn -

  Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2021/2022 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 20.10.2021 г.
  3. Студентите от Украйна и Молдова, които са със статут на продължително или постоянно пребиваване в рбългария, а преди това са били със служебни номера от нап, трябва да подадат искане за пререгистрация в нап-варна за да могат да ползват здравни услуги.

  Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!  Кандидатстване за стипендии

  by Администратор eLearn -

  Сроковете за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на учебната 2021/2022 година са:

  Право да кандидатстват имат студенти, приети редовна форма на обучение, държавна поръчка. В първи семестър на първи курс за степен “бакалавър” и “магистър” стипендии не се отпускат, с изключение на студенти от предимствена група. Успехът на студентите за предходните два семестъра, не трябва да е по-нисък от 4,00. Не се отнася за студенти – предимствени групи. За класирането се взема успеха от следването до момента /най-малко 4,00/. Студентите, които са записали семестър с неположени изпити от предходни семестри, нямат право да кандидатстват за стипендия. Не се отнася за студенти – предимствени групи.

  Условия и необходими документи за кандидатстване за стипендия.


  Издаване на стикери за студентски стол

  by Администратор eLearn -
  Поради промяна на системата за отчитане на студентска субсидия при хранене в столовите на ИУ – Варна се въвежда нов начин за идентифициране на студентите – чрез стикер, даващ възможност за до две субсидирани хранения на ден. 🍽 Стикерът се издава в сектор "Стипендии и общежития" по следния график:
  👉 Студенти от 1 и 2 курс
  📆 29 и 30 септември 2021
  👉 Студенти от 3 и 4 курс
  📆 01 октомври 2021
  👉 Студенти от 5 и 6 курс
  📆 04 октомври 2021
  Издаването на студентски стикери ще продължи и в следващите седмици по допълнително обявен график. Издадените до момента магнитни карти няма да бъдат валидни за получаване на студентска субсидия при хранене.
  Повече на: https://ue-varna.bg/bg/news/izdavane-na-stikeri-za-studentski-stol/1182?fbclid=IwAR0miSjYZlYeEIF8wolHrQoVagacvpppN8G6bP9KN58-0IGgFvJANFhrvM4
  Older topics...