Новини от сайта

Организацията на учебния процес през зимен семестър и януарската изпитна сесия на учебната 2022/2023 г.

by Администратор eLearn -

Със заповед РД14-192/31.10.2022 г. се променя организацията на учебния процес за зимен семестър и януарската изпитна сесия на учебната 2022/2023 г..

Занятията за зимен семестър 2022 приключват на 19.12.2022 г. (включително) за студентите от всички ОКС и форми на обучение.

Тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. и обучение за работа с платформата eLearn (за първокурсници в дистанционна форма на обучение)

by Администратор eLearn -

Уважаеми колеги,

На 20.09.2022 г. (вторник) ще се проведе тържествено откриване на учебната 2022/2023 г. за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата eLearn по следния график:

*В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки.

Older topics...