Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение
> График за онлайн консултации в ДФО за летен семестър на уч. 2020/2021 г. | ОКС "магистър"
> График за онлайн консултации в ДФО за летен семестър на уч. 2020/2021 г. | ОКС "бакалавър"

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Поправителна изпитна сесия за зимен семестър

  by Администратор Moodle -

  Поправителната изпитна сесия за зимен семестър ще се проведе дистанционно на датите 15 и 16 февруари 2021 г. Графика за поправителната сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.

  Организация на учебния процес за летен семестър на учебната 2020/2021 г.

  by Администратор Moodle -

  С решение на Академичния съвет на ИУ – Варна от 21.01.2021 г. (Протокол № 19/21.01.2021 г.) е утвърдена следната организация на учебния процес в ИУ – Варна за летен семестър на учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19:

  1. Очните занятия на студентите от ОКС "магистър", задочна форма на обучение, да се проведат в електронна среда от разстояние (дистанционно) в съответствие с изготвеното и публикувано разписание.
  2. Поправителната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2020/2021 година за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" да се проведе дистанционно.
  3. Стартиране на занятията на студентите от всички ОКС за летен семестър на учебната 2020/2021 година под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес до подобряване на епидемичната ситуация в страната. Изключение да се допуска за практическите занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър", които да се проведат при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.
  4. През месец февруари присъствено да се проведат кандидатдокторантските изпити при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.
  5. След възобновяване на присъствените учебни занятия да се спазват следните ограничения:
  • Осъществяване на обучение (синхронно) в електронна среда от разстояние на потоци над 150 души.
  • Присъствено провеждане на лекционните занятия с потоци между 80 и 150 души при спазване на изискването за 50% заетост на капацитета на залите и утвърдените противоепидемични мерки.
  • Присъствено провеждане на лекции с потоци под 80 души и всички семинарни/лабораторни/практически занятия при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

  Промяната в организацията на учебния процес създава условия за намаляване на средата на взаимодействие в ИУ – Варна, отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база.

  Разписание за летен семестър на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовна форма на обучение, може да намерите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.


  Неприсъствена редовна изпитна сесия през януари 2021

  by Администратор Moodle -

  Уважаеми колеги, 

  Бихме искали да Ви информираме, че съгласно заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД14-3274/14.12.2020 г. изпитите през редовна изпитна сесия /януари 2021 г./ ще се проведат неприсъствено.
  Графика за редовната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" може да видите в университетската информационна система WebStudent.
  Указания за електронно провеждане на изпити в платформата eLearn и Тестов център, можете да откриете на следния адрес. 

  Пожелаваме на всички весели празници и успешна подготовка!

  Older topics...