Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение
> График за онлайн консултации в ДФО за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. | ОКС "магистър"
> График за онлайн консултации в ДФО за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. | ОКС "бакалавър"

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Eлектронно базиран учебен процес в задочна форма ОКС "Магистър" за зимен семестър

  от Администратор Moodle -

  Според заповед на Ректора №РД05-3085 от 6.11.2020, очните занятия в ОКС "Магистър", задочна форма на обучение, зимен семестър ще бъдат завършени под формата на неприсъствен, електронно базиран учебен процес.  

  Неприсъствен електронно базиран учебен процес във всички ОКС и форми на обучение в ИУ – Варна от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

  от Администратор Moodle -

  Със заповед на Ректора на ИУ – Варна № РД14-3016/28.10.2020 г. на основание раздел I, т. 1 от заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, раздел I, т. 3 от заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. и на основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗВО висшето училище преминава към неприсъствен електронно базиран учебен процес във всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение за периода 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г.

  Преподавателите ще провеждат консултации онлайн съобразно утвърдения и оповестен на интернет страницата на ИУ – Варна график. В профила на всеки преподавател ще бъде оповестен линк за връзка с него в часовете за консултации.

  Отлага се провеждането на неположените изпити от минали учебни години и тези по индивидуален план, обявени за периода 29.10.2020 г. – 12.11.2020 г. След възстановяване на присъствения учебен процес ще бъдат определени нови дати за провеждане на посочените изпити.

  Изпитите за докторантски минимум ще се провеждат онлайн чрез видеоконферентна връзка.

  Заседанията на колективните органи на управление в ИУ – Варна в т.ч. факултетни и катедрени съвети ще се провеждат в дистанционна форма.

  При обслужването на студенти и докторанти в съответните административни офиси няма да се допуска повече от 1 човек на 3 кв.м.

  Провеждането  на  конферентни  мероприятия, семинари и други събития в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.


  Неучебен и неприсъствен ден

  от Администратор Moodle -

  Уважаеми колеги,
  съгласно Заповед РД 14-2980/26.10.2020 г., 2-ри ноември (понеделник) е обявен за неприсъствен и неучебен ден, във връзка с Деня на народните будители - 1-ви ноември.

  По-стари теми...