Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Информация за дистанционната форма на обучение

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2020/2021 г.

  от Администратор Moodle -

  Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2020/2021 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 12.10.2020 г.

  Важно! Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!

  График по специалности за подаване на здравни декларации за учебната 2020/2021 г. можете да откриете на следния линк.


  Учебно разписание за зимен семестър на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър"

  от Администратор Moodle -

  Учебното разписание за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. за ОКС "бакалавър" (редовна и дистанционна форма) можете да намерите на следния адрес.

  Важно! Указаните в разписанието зали за студентите в дистанционна форма на обучение се отнасят само за преподавателите, откъдето ще провеждат своите лекции или семинарни занятия. Занятията за студентите в дистанционна форма на обучение ще се провеждат единствено онлайн.

  Тържествено откриване на учебната 2020/2021 г. и обучение за работа с платформата eLearn (за първокурсници в дистанционна форма на обучение)

  от Администратор Moodle -

  Уважаеми колеги,

  На 23.09.2020 г. (сряда) ще се проведе тържествено откриване на учебната 2020/2021 г. за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата eLearn по следния график:

  *В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки.

  По-стари теми...