Входът за всички студенти (вкл. дистанционно обучение) се осъществява с факултетен номер и парола от Студентско състояние WebStudent (https://info.ue-varna.bg).


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА СТУДЕНТИ

> Учебно разписание
> Студентско състояние (WebStudent)
> Изпитна сесия
> Академичен календар ОКС "бакалавър" | ОКС "магистър" | ОКС "професионален бакалавър"
> Правила за оценяване на студентите
> Наръчник за дистанционни студенти 
> Справочник - права и задължения (за дистанционни студенти)
> Правилник за дейността на ЦЕДО
> Информация за дистанционната форма на обучение

ПРИ ВЪПРОСИ

> Контакти - Център за електронно и дистанционно обучение


Можете да използвате ресурсите на платформата и чрез мобилното приложение Moodle:

 

*След изтегляне следва да въведете адреса на платформата https://e-learn.ue-varna.bg

  Новини от сайта

  Държавна поправителна изпитна сесия – м. януари (зимна)

  от Администратор eLearn -

  Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" относно зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.

  Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедрите на специалността. Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедрата. Подробна информация ще намерите в сайта на катедрата на вашата специалност в меню Дипломиране.


  Редовна изпитна сесия за зимен семестър

  от Администратор eLearn -

  С решение на Академичният съвет на ИУ – Варна от 25.11.2021 г., редовната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. за студенти ОКС "бакалавър" - редовно и дистанционно обучение и ОКС "магистър" - редовно, задочно и дистанционно обучение, ще се проведе неприсъствено, чрез възможностите на платформата eLearn и системата Тестов център.

  Графика за сесията може да видите в университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.


  Тържествени промоции за дипломираните през 2021 г. абсолвенти в Икономически университет – Варна

  от Администратор eLearn -

  Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2021 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.). Те ще се проведат на 10 декември 2021 г. присъствено по утвърден график на малки групи, разпределени по катедри, в различни зали с начални часове 10.00 и 14.00.

  Според решение на Академичния съвет (Протокол № 29/25.11.2021 г.) организирането на присъствени мероприятия в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването.

  Всички дипломирани абсолвенти допълнително ще получат на електронната си поща инструкции за организацията и противоепидемичните мерки, при които ще се проведат промоциите.


  По-стари теми...