Издаване на стикери за студентски стол

Издаване на стикери за студентски стол

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0
Поради промяна на системата за отчитане на студентска субсидия при хранене в столовите на ИУ – Варна се въвежда нов начин за идентифициране на студентите – чрез стикер, даващ възможност за до две субсидирани хранения на ден. 🍽 Стикерът се издава в сектор "Стипендии и общежития" по следния график:
👉 Студенти от 1 и 2 курс
📆 29 и 30 септември 2021
👉 Студенти от 3 и 4 курс
📆 01 октомври 2021
👉 Студенти от 5 и 6 курс
📆 04 октомври 2021
Издаването на студентски стикери ще продължи и в следващите седмици по допълнително обявен график. Издадените до момента магнитни карти няма да бъдат валидни за получаване на студентска субсидия при хранене.
Повече на: https://ue-varna.bg/bg/news/izdavane-na-stikeri-za-studentski-stol/1182?fbclid=IwAR0miSjYZlYeEIF8wolHrQoVagacvpppN8G6bP9KN58-0IGgFvJANFhrvM4