Новини от сайта

Тържествени промоции на Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

от Администратор eLearn -

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ за връчване на дипломи на абсолвенти Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.)

27 октомври (петък) – зала Аула

10:00 часа – Факултет "Управление

14:00 часа – Факултет "Информатика"

03 ноември (петък) – зала Аула

10:00 часа – Стопански факултет

14:00 часа – Финансово-счетоводен факултет

За повече информация посетете сайта на университета.

Неположени и приравнителни изпити

от Администратор eLearn -

Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, както и неположени изпити по практическо обучение са в периода от 16.10.2023 г. до 07.12.2023 г. за студентите от ОКС "професионален бакалавър", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Датите се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити е присъствено.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail или на място, пред съответния инспектор обслужващ специалността, намерението си за явяването на изпит до четири дни преди изпита, за да бъде изготвен индивидуален протокол. Заплащането за явяване на тези изпити става по посочената на страницата на ИУ – Варна банкова сметка или на място в университета в стая 231, не по-късно от четири дни преди съответния изпит. Студентът носи касовия бон или сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Линк към новината.

Подаване на заявления за признаване на изпити за студенти в ОКС "магистър"

от Администратор eLearn -

Срокове за подаване на заявления за признаване на изпити на студенти ОКС "магистър" за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Дистанционно обучение 09.10.2023 г. - 27.10.2023 г.

Задочно обучение 23.10.2023 г. - 3.11.2023 г.

Редовно обучение 16.10.2023 г. - 27.10.2023 г.

Препоръчително е, признаването на съответния изпит предварително да бъде обсъдено с титуляра (лектора) по съответната дисциплина. За целта е желателно предварително да се представят на лектора данни за обучението в предходно образование (диплома, академична справка, учебна програма по дисциплината и други материали доказващи съответствието).

Необходими документи:

Заявление до Декана на съответния факултет за признаване на изпит – купува се от книжарницата и важи само за един изпит;

Протокол за признаване на изпити – получава се от каб. 114 /сектор "Магистри"/;

Копие на диплома / Академична справка/ учебна програма или други документи ;

Касов бон /оригинал/ за внесена в касата такса 15 лв.(за всеки изпит).

По-стари теми...