Новини от сайта

Редовна изпитна сесия за летен семестър за дипломиращи се студенти

от Администратор eLearn -

Редовната изпитна сесия за летен семестър на учебната 2023/2024 г. за дипломиращи се студенти (ОКС "бакалавър" - 4 курс и ОКС "магистър" - 5 курс - СС и СНУ и 6 курс - ДНДО и СПН) може да видите в  университетската информационна система WebStudent в меню Изпитна сесия.

Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"

от Администратор eLearn -

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

От 02.04. до 14.04.2024 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2024/2025 г. Ако в указания срок не направите своя избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.
Изборът се прави след вход в личния Ви профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние", раздел "Обучение" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

Икономически университет – Варна организира основен прием в ОКС "бакалавър" за учебната 2024/2025 г. през юни – юли 2024 г.

от Администратор eLearn -

Икономически университет – Варна организира основен прием в ОКС „бакалавър“ за учебната 2024/2025 г. през м. юни – м. юли 2024 г. Ранният прием (м. април и м. май 2024 г.) е отменен с решение на Академичния съвет (Протокол № 10/28.03.2024 г.).

Завършилите средно образование могат да кандидатстват на основен прием в Икономически университет – Варна с оценката от електронен кандидатстудентски изпит (тест) или с резултат от национална ученическа олимпиада, организирана от ИУ – Варна (2022 или 2023 г.), или с държавен зрелостен изпит (ДЗИ, положен в периода 2008 − 2024 г.).

Подробна информация за специалностите, кандидатстването и кандидатстудентските изпити ще намерите в официалния сайт на ИУ – Варна: https://ue-varna.bg/bg/p/7746/priem/bakalavar, както на тел. 0882 164658 и e-mail: priem@ue-varna.bg.


По-стари теми...