Декларации за здравно осигуряване на студенти

Декларации за здравно осигуряване на студенти

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2021/2022 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 20.10.2021 г.
  3. Студентите от Украйна и Молдова, които са със статут на продължително или постоянно пребиваване в рбългария, а преди това са били със служебни номера от нап, трябва да подадат искане за пререгистрация в нап-варна за да могат да ползват здравни услуги.

Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!