Тържествени промоции на Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Тържествени промоции на Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

ТЪРЖЕСТВЕНИ ПРОМОЦИИ за връчване на дипломи на абсолвенти Випуск 2023 – ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2023 г.)

27 октомври (петък) – зала Аула

10:00 часа – Факултет "Управление

14:00 часа – Факултет "Информатика"

03 ноември (петък) – зала Аула

10:00 часа – Стопански факултет

14:00 часа – Финансово-счетоводен факултет

За повече информация посетете сайта на университета.