Неположени и приравнителни изпити

Неположени и приравнителни изпити

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Датите за явяване на неположени (от предходни учебни години), приравнителни изпити, изпити за студенти на индивидуален план, както и неположени изпити по практическо обучение са в периода от 16.10.2023 г. до 07.12.2023 г. за студентите от ОКС "професионален бакалавър", ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Датите се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината. Титулярът на дисциплината е преподавател, който води лекциите по дисциплината. Провеждането на посочените изпити е присъствено.

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail или на място, пред съответния инспектор обслужващ специалността, намерението си за явяването на изпит до четири дни преди изпита, за да бъде изготвен индивидуален протокол. Заплащането за явяване на тези изпити става по посочената на страницата на ИУ – Варна банкова сметка или на място в университета в стая 231, не по-късно от четири дни преди съответния изпит. Студентът носи касовия бон или сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.

Линк към новината.