Подаване на заявления за признаване на изпити за студенти в ОКС "магистър"

Подаване на заявления за признаване на изпити за студенти в ОКС "магистър"

by Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Срокове за подаване на заявления за признаване на изпити на студенти ОКС "магистър" за зимен семестър на учебната 2023/2024 г.

Дистанционно обучение 09.10.2023 г. - 27.10.2023 г.

Задочно обучение 23.10.2023 г. - 3.11.2023 г.

Редовно обучение 16.10.2023 г. - 27.10.2023 г.

Препоръчително е, признаването на съответния изпит предварително да бъде обсъдено с титуляра (лектора) по съответната дисциплина. За целта е желателно предварително да се представят на лектора данни за обучението в предходно образование (диплома, академична справка, учебна програма по дисциплината и други материали доказващи съответствието).

Необходими документи:

Заявление до Декана на съответния факултет за признаване на изпит – купува се от книжарницата и важи само за един изпит;

Протокол за признаване на изпити – получава се от каб. 114 /сектор "Магистри"/;

Копие на диплома / Академична справка/ учебна програма или други документи ;

Касов бон /оригинал/ за внесена в касата такса 15 лв.(за всеки изпит).