Защита на "Практическо обучение"

Защита на "Практическо обучение"

от Администратор eLearn1 -
Number of replies: 0

Изпитът по защита на "Практическо обучение" от 6-ти семестър за студенти в дистанционна форма на обучение ще се проведе по график дистанционно в неприсъствен формат с използването на софтуер за видеоконферентна връзка (съгласно ЗАПОВЕД РД 05-701/08.09.2023).