Тържествено откриване на учебната 2023/2024 г. и обучение за работа с платформата eLearn (за първокурсници в дистанционна форма на обучение)

Тържествено откриване на учебната 2023/2024 г. и обучение за работа с платформата eLearn (за първокурсници в дистанционна форма на обучение)

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,

На 18.09.2023 г. (понеделник) ще се проведе тържествено откриване на учебната 2023/2024 г. за дистанционните студенти от първи курс и обучение за работа с платформата eLearn по следния график:

График

*В деня на откриването на учебната година студентите ще получат студентските си книжки. 

При невъзможност да присъствате можете да получите книжката си от инспектора на Вашата катедра.