Държавна поправителна изпитна сесия – м. януари (зимна)

Държавна поправителна изпитна сесия – м. януари (зимна)

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" относно зимна (поправителна) сесия  – м. януари 2022 г.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедрите на специалността. Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи. Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедрата. Подробна информация ще намерите в сайта на катедрата на вашата специалност в меню Дипломиране.