Тържествени промоции за дипломираните през 2021 г. абсолвенти в Икономически университет – Варна

Тържествени промоции за дипломираните през 2021 г. абсолвенти в Икономически университет – Варна

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2021 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.). Те ще се проведат на 10 декември 2021 г. присъствено по утвърден график на малки групи, разпределени по катедри, в различни зали с начални часове 10.00 и 14.00.

Според решение на Академичния съвет (Протокол № 29/25.11.2021 г.) организирането на присъствени мероприятия в ИУ – Варна се осъществява при спазване на условията, посочени в действащата към момента на провеждането им заповед на министъра на здравеопазването.

Всички дипломирани абсолвенти допълнително ще получат на електронната си поща инструкции за организацията и противоепидемичните мерки, при които ще се проведат промоциите.