Промени в семестриалното оценяване

Промени в семестриалното оценяване

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Уважаеми колеги,
Въведени са промени в семестриалното оценяване за учебната 2021/2022г., които са следните:
1️⃣. Текущият (семестриален) контрол в редовна форма на обучение е с максимален брой точки до 50т. – чл. 13, ал. 2 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна
2️⃣. При оформяне на оценката по дисциплините (в т.ч. текуща оценка – при дисциплини без изпит), общата сума на всички получени точки се приравнява към шестобалната система както следва:
- чл. 6, ал. 4 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна
1. от 86 до 100 точки – Отличен 6,00;
2. от 71 до 85 точки – Много добър 5,00;
3. от 56 до 70 точки – Добър 4,00;
4. от 41 до 55 точки – Среден 3,00;
5. до 40 точки – Слаб 2,00.
3️⃣. Независимо от общата сума на точките от семестриалното и сесийното оценяване, скалата в предната точка се прилага при условие, че студентът е получил минимум 10 точки на изпита. – чл. 6, ал. 5 от Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна
✅Допълнителна информация може да намерите в Правилника за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите в Икономически университет – Варна ( в сила от учебната 2021/2022г.)
⬇️