Организация на учебния процес за летен семестър на учебната 2020/2021 г.

Организация на учебния процес за летен семестър на учебната 2020/2021 г.

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

С решение на Академичния съвет на ИУ – Варна от 21.01.2021 г. (Протокол № 19/21.01.2021 г.) е утвърдена следната организация на учебния процес в ИУ – Варна за летен семестър на учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19:

  1. Очните занятия на студентите от ОКС "магистър", задочна форма на обучение, да се проведат в електронна среда от разстояние (дистанционно) в съответствие с изготвеното и публикувано разписание.
  2. Поправителната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2020/2021 година за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" да се проведе дистанционно.
  3. Стартиране на занятията на студентите от всички ОКС за летен семестър на учебната 2020/2021 година под формата на неприсъствен електронно базиран учебен процес до подобряване на епидемичната ситуация в страната. Изключение да се допуска за практическите занятия на студентите от ОКС "професионален бакалавър", които да се проведат при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.
  4. През месец февруари присъствено да се проведат кандидатдокторантските изпити при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.
  5. След възобновяване на присъствените учебни занятия да се спазват следните ограничения:
  • Осъществяване на обучение (синхронно) в електронна среда от разстояние на потоци над 150 души.
  • Присъствено провеждане на лекционните занятия с потоци между 80 и 150 души при спазване на изискването за 50% заетост на капацитета на залите и утвърдените противоепидемични мерки.
  • Присъствено провеждане на лекции с потоци под 80 души и всички семинарни/лабораторни/практически занятия при спазване на утвърдените противоепидемични мерки.

Промяната в организацията на учебния процес създава условия за намаляване на средата на взаимодействие в ИУ – Варна, отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база.

Разписание за летен семестър на учебната 2020/2021 година, ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", редовна форма на обучение, може да намерите в университетската информационна система WebStudent в меню Разписание.