Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"

Изборни дисциплини за студенти в ОКС "бакалавър"

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

За студентите от 1, 2 и 3 курс всички специалности, ОКС „бакалавър“, редовно и дистанционно обучение

От 02.04. до 14.04.2024 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2024/2025 г. Ако в указания срок не направите своя избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.
Изборът се прави след вход в личния Ви профил в университетска информационна система WebStudent "Студентско състояние", раздел "Обучение" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.