Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2020/2021 г.

Декларации за здравно осигуряване на студенти за учебната 2020/2021 г.

от Администратор eLearn -
Number of replies: 0

Всички студенти редовно обучение от II, III, IV курс, магистри - VІ курс и чуждестранни студенти, имащи право на здравни осигуровки до 26 години, е необходимо да подадат Декларации за здравно осигуряване за учебната 2020/2021 година.

  1. Декларациите се получават чрез груповите отговорници от каб. 231.
  2. След попълване, декларациите се събират от груповите отговорници, които носят списък на всички студенти за всяка група. Декларации и списъци се представят в каб. 231 при счетоводител Здравно осигуряване за внасяне в персонален регистър по график, но не по-късно от 12.10.2020 г.

Важно! Студентите, които не подадат декларации остават без здравни осигуровки!

График по специалности за подаване на здравни декларации за учебната 2020/2021 г. можете да откриете на следния линк.