Дисциплината се изучава в:

  • 9-ти семестър от студенти СПНУ
Дисциплината завършва с текуща оценка.

Дисциплината се изучава в:

  • 9-ти семестър от студенти СПНУ
Дисциплината завършва с текуща оценка.

Дисциплината се изучава в:

  • 9-ти семестър от студенти СПНУ
Дисциплината завършва с текуща оценка.