Настоящият курс е за студенти от специалности "Бизнес икономика" и "Логистика" от 4 курс за учебната 2017/2018 година