Курсът е предназначен за студенти втори курс от 8, 9, 10, 11, 12 и 13 гр.