В този курс ще бъдат достъпни материали за студентите първи курс от специалностите СО (групи 1-3), СФ (групи 4-6), Маркетинг (групи 32-34), Туризъм (групи 40-43) и МИО (групи 44 и 45).

Учебни материали за специалности: БИС - 12, 13 група; ИБП - 20 група; ЛОГИСТ. - 21; СМД - 37, 38 групи