За студенти от специалност "Корпоративен бизнес и управление" (СС, СНУ, ДНДО)

За специалности магистърско обучение Информатика, БИС и БИС - СНУ, 5 курс.